Kto może skorzystać z kredytu 2 %

Bezpieczny  “kredyt 2% “ jest dla osób spełniających konkretne kryteria. Oto podsumowanie tych warunków w prostych słowach: 

Kto może skorzystać z kredytu 2 % : 

Bezpieczny  “kredyt 2% “ jest dla osób spełniających konkretne kryteria. Oto podsumowanie tych warunków w prostych słowach: 

Wiek: Jeśli jesteś osobą samotną, możesz skorzystać z tego kredytu, jeżeli nie przekroczyłeś 45 lat. Jeśli jesteś w związku małżeńskim lub nieformalnym i macie wspólne dziecko, to przynajmniej jedno z Was musi mieć mniej niż 45 lat.

Brak nieruchomości: Jeżeli nie jesteś obecnie ani nie byłeś właścicielem mieszkania, domu, ani nie posiadasz spółdzielczego prawa do lokalu lub domu, spełniasz ten warunek.

Gospodarstwo domowe: Jeśli w dniu składania wniosku o "Bezpieczny kredyt 2 procent" nie masz ukończonych 45 lat, a prowadzisz gospodarstwo domowe na terytorium Polski lub poza nim, ale posiadasz obywatelstwo polskie lub prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z osobą, która ma obywatelstwo polskie, możesz się ubiegać o ten kredyt. To dotyczy także małżeństw lub par, które są rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka. 

 

Parametry:

Oto kluczowe informacje dotyczące parametrów "Bezpiecznego kredytu 2 procent" w Polsce, przedstawione w prostych słowach:

Okres spłaty: Minimalny okres spłaty tego kredytu wynosi 15 lat.

Waluta kredytu: Kredyt udzielany jest w polskich złotych (PLN).

Maksymalna kwota kredytu:
- Standardowo maksymalna kwota kredytu to 500 000 złotych.

- Jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w waszym gospodarstwie domowym jest przynajmniej jedno dziecko, możesz otrzymać kredyt do 600 000 złotych.

- Jeśli budujesz dom i masz już część kosztów sfinansowaną z własnych środków oraz prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe, możesz dostać do 100 000 złotych na dokończenie budowy.

- Jeśli spełniasz te same warunki co wyżej i w twoim gospodarstwie domowym jest przynajmniej jedno dziecko, możesz otrzymać do 150 000 złotych na dokończenie budowy domu.

Termin kredytowania: Kredyt będzie dostępny do 31 grudnia 2027 roku, a w przypadku kredytu na dokończenie budowy domu do 31 grudnia 2025 roku.

Rodzaj stopy oprocentowania: Początkowo stopa oprocentowania kredytu jest stała przez pierwsze 120 miesięcy spłaty kredytu, a potem jest ustalana na okres 60 miesięcy.

Okres stosowania dopłat do rat: Możesz korzystać z dopłat do rat przez 120 miesięcy.

Sposób spłaty:
 

W okresie stosowania dopłat do rat kredyt spłacasz w ratach malejących, co oznacza, że raty kapitałowe są równe (z uwzględnieniem całego okresu kredytowania).

Po zakończeniu okresu dopłat do rat, kredyt spłacany jest w ratach równych, chyba że wnioskujesz o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

Gwarancja wkładu własnego: Jeśli nie posiadasz wkładu własnego lub twój wkład własny jest mniejszy niż 20% całkowitych kosztów, różnica między 20% kosztów a twoim wkładem własnym zostanie objęta gwarancją wkładu własnego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).


 

Wkład własny: 

Program "Bezpieczny kredyt 2 procent" oferuje możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na korzystnych warunkach osobom, które spełniają określone kryteria dotyczące wkładu własnego. Oto główne zasady tego programu:
-Brak wkładu własnego: Jeśli nie posiadasz własnego wkładu własnego na zakup nieruchomości, to nadal możesz ubiegać się o "Bezpieczny kredyt 2 procent".

-Wkład własny do 200 tysięcy złotych: Jeśli posiadasz wkład własny, nie może on przekroczyć 200 tysięcy złotych.

-Wyjątki od limitu wkładu własnego:

Jeśli Twój wkład własny stanowi wyłącznie nieruchomość gruntową niezabudowaną z przeznaczeniem na dom jednorodzinny lub budynek z lokalem mieszkalnym lub obiektami związanymi z budową takiego domu lub budynku.

Jeśli suma środków pieniężnych i premii mieszkaniowej, które otrzymałeś zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 roku o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, nie przekracza łącznie 1 miliona złotych.

Program ten ma na celu ułatwienie dostępu do kredytów hipotecznych osobom, które mogą mieć trudności z uzbieraniem tradycyjnego wkładu własnego na zakup nieruchomości. Dzięki niemu, nawet jeśli nie masz oszczędności na własny wkład, istnieje szansa na zdobycie kredytu na preferencyjnych warunkach.

Pamiętaj, że dokładne warunki i procedury związane z programem "Bezpieczny kredyt 2 procent" mogą się różnić w zależności od banku lub instytucji finansowej, która oferuje ten kredyt. Dlatego zawsze warto skonsultować się z doradcą kredytowym .  

Copyrights © Magnolia Home Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.