Rynek najmu prywatnego w Polsce

Struktura rynku najmu: Według danych Eurostatu z 2022 roku, aż 87% mieszkań w Polsce jest w prywatnej własności, a tylko 13% jest wynajmowanych. Jednakże wyniki badania przeprowadzonego w 2021 roku sugerują, że rynek najmu prywatnego jest znacznie większy niż sugerują te statystyki.

Rynek najmu prywatnego w Polsce : 

Struktura rynku najmu: Według danych Eurostatu z 2022 roku, aż 87% mieszkań w Polsce jest w prywatnej własności, a tylko 13% jest wynajmowanych. Jednakże wyniki badania przeprowadzonego w 2021 roku sugerują, że rynek najmu prywatnego jest znacznie większy niż sugerują te statystyki.

Liczba mieszkań w Polsce: Dane z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za 2021 rok wskazują, że w Polsce jest około 15,6 miliona mieszkań, z czego około 12,1% pozostaje niezamieszkanych.

Liczba wynajmowanych mieszkań: Przy uwzględnieniu wskaźnika wynajmu na poziomie 13%, istnieje około 1,79 miliona mieszkań wynajmowanych w Polsce.

Właściciele i rodzaje najmu: Rynek najmu prywatnego obejmuje różne rodzaje zasobów, w tym mieszkania wynajmowane długoterminowo, krótkoterminowo (turystycznie), przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), gminy oraz sektor PRS (Private Rented Sector). Szacuje się, że około 1,06 miliona mieszkań jest objętych długoterminowym i krótkoterminowym najmem.

Podatnicy wynajmu: Dane podatkowe wskazują, że w 2021 roku 808 473 podatników rozliczało podatek od wynajmu według ryczałtu. Nie uwzględniają one jednak wszystkich rodzajów najmu, takich jak wynajem lokali użytkowych, garaży itp.

Amortyzacja mieszkań: Przepisy Polskiego Ładu z 2023 roku zlikwidowały możliwość amortyzacji mieszkań, co wpłynęło na sposób opodatkowania najmu.

Bezpieczeństwo wynajmu: Wzrasta świadomość i wiedza wynajmujących na temat zabezpieczenia swojego majątku przed nieuczciwymi najemcami, co przejawia się w rosnącej liczbie umów najmu okazjonalnego.

Podsumowanie: Prywatny rynek najmu mieszkań w Polsce jest dominujący. Istnieje jednak wiele niewykorzystanych pustostanów, które mogłyby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa. Edukacja w zakresie bezpiecznego wynajmu oraz zmiana mentalności są kluczowe dla rozwoju tego rynku.

Copyrights © Magnolia Home Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.